Program chairs

Binod Bhattarai

Bishesh Khanal 

Dovan Rai

Samrachana Adhikari

Sujaya Neupane

Suresh Manandhar

Program Committee  members 

Bhaskar Raj Pant

Sabita Maharjan

Taman  Upadhaya 

Contributors

Suman Raj Bista

Volunteers 

Anuj Sthapit 

Brabin Maharjan 

Jemmy Maharjan 

Looja Shakya

Lijaa Manandhar

Prabin Dhungana 

Rezi Suwal

Rojan Dangol 

Sanjay Gurung 

Sumit Shakya 

Tejan Shrestha 

Ujjwal Kandel 

Ursula Manandhar

Utkrista Tuladhar